Grodzisk na początku XX w. (wg W. Depnera)


Hasło Grodzisk w książce W. Depnera - Wycieczka Koleją Wiedeńską.
(Skróty i pisownia oryginalne)

Grodzisk, stacyja położona przy mieście tejże nazwy nad rz. Mrówną. Miasto w znacznej części zamieszkane przez żydów, w porze letniej odznacza się niezwykłem ożywieniem, skutkiem napływu warszawian, przybywających tu na letnie mieszkanie. 
Pełno wiec wszędzie pałacyków, willi i domków, umyślnie dla użytku letników pobudowanych. 
Wśród obszernego parku wzniesiono tu przed kilku laty zakład hydropatyczny dla nerwowych, który w znacznej mierze przyczynia się do ozdoby Grodziska. 
Ruch przemysłowy nie wielki - z fabryk zasługuje na uwagę: fabryka sztucznego kamienia budowlanego i kilka innych pomniejszych. 
Kościół parafialny murowany w stylu barokko, w r. 1688 przez Wojciecha Mokronowskiego, kaszt. rawskiego pobudowany. Zygmunt I, przychylając się do próśb Hieronima Okonia kanonika rawskiego i brata jego Wojciecha kan. włocławskiego, pozwala przywilejem z 1522 r. wieś ich dziedziczną - Grodzisko zamienić na miasto. Tu w roku 1564 urodził się Grzegorz Knapski, jezuita który wydaniem słownika, nieśmiertelne zjednał sobie zasługi około języka polskiego.


Źródło: W. Depner: Wycieczka Koleją Wiedeńską z licznemi ilustracjami i trzema mapkami.  Druk Jana Kamińskiego, Warszawa, 1904 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze i uwagi - mile widziane.